Наукові розвідки співробітників музею
Статті співробітників музею у наукових збірниках
 • Білоус О.П. До питання кадрового забезпечення партизанських формувань Північно-Східної України на завершальному етапі нацистської окупації Чернігівщини й Сумщини/ О.П. Білоус // Аркасівські читання: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 квітня 2015р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 90–92.
 • Гедз В.А. Створення команди «Старт» в окупованому Києві (історіографічно – джерелознавчий аспект)/ В.А.Гедз // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2015. Вип. 10. – С. 55–57.
 • Гедз В.А. Діяльність Леоніда Форостівського у працях українських істориків/ В.А.Гедз // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. 43. – 2015. – С. 237–241.
 • Гедз В.А. Громадська та наукова діяльність Олександра Оглоблина в Києві періоду окупації: Історіографія/ В.А. Гедз // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014 – 2015. – Вип. 8 – 9. – С. 26–28.
 • Жуковська А.І. Дорогою до своїх (воїни-оточенці, які стали Героями Радянського Союзу)/ А.І. Жуковська // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «9 травня 1945р. у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті». Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К., 2015. – С. 212–214.
 • Легасова Л.В. «Битва за Україну» (1943 – 1944рр.): особливості музейних студій та експозиційних нарацій/ Л.В.Легасова, В.М.Сімперович // Травень 1945р. у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. 29.04.1945р./ Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. – К., 2015. – С. 27–31.
 • Рибченко Л.В. Демографія військових втрат України у Другій світовій війні/ Л.В. Рибченко // Травень 1945р. у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. 29.04.1945р./ Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. – К., 2015. – С. 39–44.
 • Ругаль В.П. Меморіальні видання Житомирщини як документальне джерело з обліку людських втрат періоду Другої світової війни/ В.П. Ругаль // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» – Житомир: Полісся, 2015р. – С. 157–160.
 • Ругаль В.П. Військові поховання періоду Другої світової війни на території Миколаївщини/ В.П.Ругаль // Аркасівські читання: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 квітня 2015р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 177–179.
 • Сімперович В.М. Друга світова війна на шпальтах «Британского союзника»: джерелознавчий аспект/ В.М. Сімперович // Аркасівські читання: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 квітня 2015р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 250–252.
 • Смірнова В.І. Щоденник партизанського командира Ф.П. Ткаченка як джерело вивчення руху українських повстанців на Волині/ В.І. Смірнова // Українська повстанська армія: формування національної ідеї та боротьба за українську державу. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Бережани-Тернопіль: Видавництво «Астон», 2015. – С. 118–122.
 • Третяк В.Л. Військово-патріотичне виховання особового складу Червоної армії в армійській пресі 1944 – 1945рр. (на матеріалах періодики 1-го Українського фронту)/ В.Л. Третяк // Аркасівські читання: Україна в контексті історичного розвитку Східної Європи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 квітня 2015р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 253–255.
 • Третяк В.Л. Зміна пріоритетів у змістовому наповненні радянської військової преси під час воєнної кампанії на території Європи на прикладі газети 1-го Українського фронту «За честь Батьківщини». 1944-1945 рр. // Сторінки воєнної історії України. – 2015. – № 17. – С. 201- 216.
 • Третяк В.Л. Кореспонденти часопису 1-го Українського фронту «За честь Батьківщини». 1942 – 1945рр. (на матеріалах фондової колекції Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945рр.»)/ В.Л. Третяк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. 42. Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 151–156.
 • Третяк В.Л. Військова преса СРСР періоду Другої світової війни: проблеми історіографії/ В.Л. Третяк // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2014 – 2015. – Вип. 8 – 9. – С. 28 – 31.
 • Третяк В.Л. Війська 1-го Українського фронту у боях за Україну (на матеріалах військової преси)/ В.Л.Третяк // Збірник статей Міжнародної наукової конференції «Шості Гуржіївські історичні читання», присвяченої 100-річчю з дня народження І.О.Гуржія (17–18 вересня 2015р.) – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2015. – С. 57–60.
 • Яхнівський В.П. Двічі Герої Радянського Союзу – українці. Портрет звитяги/ В.П.Яхнівський // Травень 1945р. у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. 29.04.1945р./ Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. – К., 2015. – С.171–175.
2019 Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Всі права захищено. Копіювання та використання зображень або текстів ресурсу без попередньої письмової згоди власника заборонено.