Наукові розвідки співробітників музею
Статті співробітників музею у наукових збірниках
 • Білоус О.П. Радянський партизанський рух на завершальному етапі визволення України/ О.П. Білоус // Боротьба за Україну в 1943–1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць / Ін-тут історії України НАНУ, МК «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Нац. ун-тет оборони України ім. І. Черняховського, – К., 2014.–С. 418–425.
 • Білоус О.П. К вопросу установления постоянной радиосвязи партизан Северо-Восточной Украины с Большой землей/ О.П. Білоус // Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. – Витебск: БГУ имени П.М.Машерова, 2014. – C. 211–213.
 • Білоус О.П. До питання створення й діяльності загонів самооборони на території Північної Сумщини та південної Брянщини/ О.П.Білоус // Історико – філософські дослідження молодих учених: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції. Сумський держ. пед. ун-тет ім.А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – С. 131–134.
 • Білоус О.П. Загальний огляд проблеми становлення радянського партизанського руху в УРСР (червень – грудень 1941р.)/ О.П.Білоус, М.Ю.Шевченко // Гуржіївські історичні читання: збірник наукових праць Черкаського нац. ун-ту ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 312–316.
 • Гедз В.А. Деякі аспекти музейно-архівного дослідження повідомлень Надзвичайної державної комісії по виявленню і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх спільників на теренах України/ В.А.Гедз // Боротьба за Україну в 1943 – 1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць/ Ін-тут історії України НАН України, МК «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К., 2014. – С. 562–569.
 • Гедз В.А. Журналістська та громадська діяльність Івана Рогача в окупованому Києві/ В.А.Гедз // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної заочної конф., 5 – 6 червня 2014р./ Нац. військово-історичний музей України. – К., 2014. – С. 344-346.
 • Гедз В.А. Втрати київських музеїв у роки гітлерівської окупації: до питання історіографії/ В.А.Гедз // Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії.Матеріали науково-практичної конференції/ Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтва 5 – 6 червня 2014 року. – К., 2014. – С. 78 – 86.
 • Гедз В.А. Діяльність Кости Штеппи в окупованому Києві (1941 – 1943рр.): до питання історіографії»/ В.А.Гедз // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць Черкаського нац. ун-ту ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 44 – 48.
 • Гедз В.А. Архивистика в оккупированном Киеве: к освещению вопроса в современной украинской историографии/ В.А.Гедз // Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. – Витебск: БГУ имени П.М.Машерова, 2014. – С. 176 – 178.
 • Гедз В.А. Стенограмні та публіцистичні матеріали С. Гілярова про діяльність в окупованому Києві: біоісторіографічний аспект/ В.А.Гедз // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип.2. – Ч.2. – С. 237 – 241.
 • Легасова Л.В. Визвольні бої Червоної армії на теренах України крізь призму музейно-історичних студій/ Л.В. Легасова // Боротьба за Україну в 1943 – 1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць/ Ін-тут історії України НАНУ, МК «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Нац. ун-тет оборони України ім. І.Черняховського, – К., 2014. – С. 204 – 216.
 • Пасічко Я.Л. Військові події на території Закарпаття у березні 1939року. Голос свідків»/ Я.П. Пасічко // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної заочної конф., 5 – 6 червня 2014р./ Нац. військово-історичний музей України. – К., 2014.
 • Пшенична Т.О. Екскурс в історію військового кладовища в м. Києві у рамках збереження історичної пам’яті про війну/ Т.О. Пшенична // VIII Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: збірник наук. пр. – Черкаси, 2014. – С. 228 – 232.
 • Пшенична Т.О. Особливості науково-документального пошуку військових поховань часів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років/ Т.О.Пшенична // Боротьба за Україну в 1943 – 1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць/ Інститут історії України НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Нац. ун-тет оборони України ім.І.Черняховського, – К., 2014. – С. 599 – 611.
 • Рибченко Л.В. Персональний облік людських втрат Червоної армії у період визволення України/ Л.В. Рибченко // Боротьба за Україну в 1943 – 1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць/ Ін-тут історії України НАНУ, МК «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Нац. ун-тет оборони України ім. І.Черняховського, – К., 2014. – С. 228-235.
 • Ругаль В.П. З історії військових поховань Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. на Черкащині/ В.П. Ругаль // VIII Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: збірник наук. пр. – Черкаси, 2014. – С. 86–90.
 • Ругаль В.П. Побутові реалії життя курсантів Сумського артилерійського училища напередодні Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945рр./ В.П.Ругаль // Історико – філософські дослідження молодих учених: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції. Сумського держ. пед. ун-тет ім.А.С.Макаренка. – Суми, 2014. – С. 177 – 179.
 • Сімперович В.М. Визволення України в сучасній вітчизняній історіографії/ В.М. Сімперович // Боротьба за Україну в 1943 – 1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць/ Ін-тут історії України НАНУ, МК «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Нац. ун-тет оборони України ім. І. Черняховського, – К., 2014. – С. 108 – 117.
 • Сімперович В.М. Східно-Карпатська стратегічна наступальна операція 1944р.: деякі аспекти сучасної вітчизняної історіографії/ В.М.Сімперович // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної заочної конф., 5 – 6 червня 2014р. / Нац. військово-історичний музей України. – К., 2014. – С. 417– 420.
 • Сімперович В.М. Квитчанская оборона: некоторые вопросы историографии/ В.М.Сімперович // Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. – Витебск: БГУ имени П.М. Машерова, 2014. – С. 118– 120.
 • Смірнова В.І. Коллекция В.В. Литвинова как источник документальных свидетельств о трагедии воспитанников детского дома в харьковских Сокольниках в 1941 – 1943 годах (на материалах фондов Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»)/ В.І.Смірнова // Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. – Витебск: БГУ имени П.М. Машерова, 2014. – С. 313 – 315.
 • Смірнова В.І. Письмові та усні спогади колишніх в'язнів нацистських таборів для радянських військовополонених у Києві та на Київщині: джерелознавчий аспект (на матеріалах Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років»)/ В.І.Смірнова // Боротьба за Україну в 1943 – 1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць/ Ін-тут історії України НАНУ, МК «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Нац. ун-тет оборони України ім. І. Черняховського, – К., 2014. – С. 127-135.
 • Третяк В.Л. Радянсько-польські відносини крізь призму преси 1-го Українського фронту (1944 – 1945рр.)/ В.Л. Третяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 114 – 122.
 • Смірнова В.І. З історії київських родин, що пережили нацистську окупацію в Києві в 1941 – 1943рр., аудіоінтерв’ю з Ю.К.Нечаєм, П.Й.Березовським/ В.І.Смірнова // Джерела памяті: історико – краєзнавчий альманах. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 180 – 192.
 • Третяк В.Л. Геополітичні зміни на території Карпатської України у 1938 – 1939рр. та 1944 – 1945рр. мовою преси/ В.Л.Третяк // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної заочної конф., 5 – 6 червня 2014р./ Нац. військово-історичний музей України. – К., 2014. – С. 332-334.
 • Третяк В.Л. Становление и развитие советской армейской прессы в годы Великой Отечественной войны/ В.Л.Третяк // Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. – Витебск: БГУ имени П.М. Машерова, 2014. – С. 112–114.
 • Третяк В.Л. Висвітлення радянсько – польських відносин у 1944 – 1945рр. на сторінках газети 1-го Українського фронту «За честь Батьківщини»/ В.Л.Третяк // Історико – філософські дослідження молодих учених: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції. Сумський держ. пед. ун-тет ім.А.С.Макаренка. – Суми, 2014. – С. 95 - 98.
 • Шевченко Н.О. Науково-освітні проекти Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» у контексті визволення України від нацистських загарбників/ Н.О.Шевченко // Боротьба за Україну в 1943 – 1944рр.: влада, збройні сили, суспільство: збірник наукових праць/ Ін-тут історії України НАНУ, МК «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Нац. ун-тет оборони України ім. І.Черняховського, – К., 2014. – С. 612-621.
2019 Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Всі права захищено. Копіювання та використання зображень або текстів ресурсу без попередньої письмової згоди власника заборонено.