Наукові розвідки співробітників музею
Статті наукових співробітників музею у книжкових виданнях
  • Білоус О., Горобець В. 29 вересня 1941 р. Сотий день війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 199 – 211.
  • Гамарник Н. Хроніка відступу військ Південно-Західного і Південного фронтів від 22 червня до 29 вересня 1941 р. (за документами з фондової колекції Музею) // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 59 – 76.
  • Даценко С. Голоси з безодні. За матеріалами колекції «Непрочитані листи 1941-го» // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 138 – 150.
  • Легасова Л., Лисенко О. Початок катастрофи 1941-го // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 10 – 24.
  • Смірнова В. Оржицька оборона 1941 року: колекція спогадів колишніх учасників із архіву С.С. Смірнова (оглядово-джерелознавчий контент) // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 77 – 98.
  • Солонець А. 22 червня 1941 р. Перший день війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 25 – 37.
  • Стріхарська Т. Реконструкція бойових дій на позиціях УРів «Лінії Молотова» (за донесеннями командування частин і з’єднань Південно-Західного фронту та матеріалами фондів Музею // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 38 – 59.
  • Третяк В. Евакуаційні процеси в Україні на початку німецько-радянської війни // Україна: 100 днів війни. 22 червня – 29 вересня 1941 р. Дослідження документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; редкол.: Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. – К., 2016. – С. 150 – 174.
  • Третяк В. Преса Першого Українського фронту у роки Другої світової війни (1943 – 1945 рр.) [Текст]: автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В.Л. Третяк; наук. кер. З.І. Зайцева; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2016. – 20 с.
2019 Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Всі права захищено. Копіювання та використання зображень або текстів ресурсу без попередньої письмової згоди власника заборонено.