Новини
Експертні зустрічі продовжуються

Зустрічі експертів для обговорення пріоритетів у процесі підготовки наукової концепції нової експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні тривають. Низка експертних засідань музейників була проведена за активної участі відомих науковців: Івана Патриляка, Владислава Гриневича, Юрія Шаповала та Володимира Сергійчука.

Провідні фахівці-історики накреслили актуальні практичні шляхи реекспозиції та актуалізували концептуалізаційні виклики історії України у Другій світовій війні, особливості їхнього інтегрування в музейний експозитарний простір і наратив.

На думку Івана Патриляка, доктора історичних наук, професора, декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кардинальна трансформація головної експозиції Музею має інтегрувати дві основні ідеї: «війна як людське життя в екстремальних умовах та війна як трагедія для народу, який не мав своєї держави», а також базуватися на нових концептах і методологічних засадах.

Доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Владислав Гриневич акцентував, що майбутній експозитарний простір має обов’язково сполучати як військовий, так і політичний та державотворчий компоненти («симулякр української державності крізь призму колоніалізму»), ретранслювати не лише події Другої світової війни, а й її витоки та наслідки – фактуальне полотно Першої світової війни й доби міжвоєння («очікування на війну») та складні реалії радянського повоєння.

Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, констатував, що «війна – це деструкція, а її перша жертва – правда та реалістичне розуміння», а тому в музейно-наративний простір насамперед потрібно імплементувати безпафосний «образ» історії України у Другій світовій війні («Україна між двох тоталітарних режимів»), утілити персоніфікований її вимір («говорити не полками й дивізіями, а мовою людини»), змоделювати «ситуацію наявності різних поглядів», показувати парадоксальні речі й «патові ситуації» на рівні людської свідомості, активно використовувати електронний ресурс.

У свою чергу доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук резюмував, що необхідно чітко акцентувати українське питання за часів Першої світової війни (актуалізувати військову доктрину, історію Українських січових стрільців, українізацію «царської» армії і флоту, створення Студентського куреня та ін.) і міжвоєнної доби (акцентуація геополітичного чинника, проблеми ОУН тощо) та Другої світової війни (державотворчий змаг, воєнні акції УПА, національне питання в Червоній армії тощо); усталити поняттєво-дефініційний складник історії воєнної доби.

На одну з експертних зустрічей був запрошений відомий тележурналіст, публіцист та історик Олександр Зінченко, який відзначив нагальну потребу в реконцептуалізації експозитарних площ та включення в музейний наратив термінологічного концепту «стратегії виживання».

Загалом експерти висловили схвальні відгуки щодо реекспозиційного процесу та розробки наукової концепції нової експозиції Національного музею, надали фахові рекомендації для змістового наповнення програмно-концептуального документа.

2017 Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Всі права захищено. Копіювання та використання зображень або текстів ресурсу без попередньої письмової згоди власника заборонено.